Annika Berg

Annika Berg är fil. dr i idé- och lärdomshistoria (2009) och universitetslektor i idéhistoria, baserad på Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet.

Hennes delstudie behandlar omyndigförklaring och straffpåföljd som hinder för rösträtt.

Kontakt.