Fia Sundevall

Fia Sundevall är docent i ekonomisk historia och baserad påArbetarrörelsens arkiv och bibliotek, samt Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet. Hennes delstudie behandlar fattigvårdsberoende, konkurs och skatteskulder som hinder för rösträtt.

Fia Sundevall är också projektledare för projektet.

Kontakt.

Annons