Jonathan Josefsson och Bengt Sandin

Jonathan Josefsson, fil. dr i barn- och ungdomsstudier, och Bengt Sandin, historiker och professor i barndomsstudier, är båda baserade vid Tema Barn, Linköpings universitet.

Deras gemensamma delstudie behandlar åldersgränser för rösträtt.