Julia Nordblad

Julia Nordblad är fil. dr i idéhistoria och baserad på institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Hennes delstudie behandlar administrativa rösträttshinder för nomadiserande grupper.