Martin Ericsson

Martin Ericsson är fil. dr i historia och baserad på Historiska institutionen, Lunds universitet.

Hans delstudie behandlar nationellt medborgarskap som villkor för rösträtt.