Mattias Lindgren

Mattias Lindgren är fil. dr. i ekonomisk historia och baserad på ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet.

Hans delstudie utgörs av en kvantitativ analys av samtliga rösträttsbegränsningar.